تا کنون ۲۰ درصد هموطنان دوز اول را تزریق کرده و ۷ درصد نیز واکسینه کامل شده‌اند. پایگاه خبری تحلیلی ارس نیوز

تا کنون ۲۰ درصد هموطنان دوز اول را تزریق کرده و ۷ درصد نیز واکسینه کامل شده‌اند.

پایگاه خبری تحلیلی ارس نیوز