آغاز عملیات اجرایی احداث میدان خانواده در تقاطع جاده کلیسا – بلوار رسالت 05 مهر 1402

بروز ارس نیوز گزارش می دهد:
آغاز عملیات اجرایی احداث میدان خانواده در تقاطع جاده کلیسا – بلوار رسالت

با مشارکت سازمان منطقه آزاد ارس صورت گرفت

ورزش
چیزی یافت نشد !