نویسنده: حاتم علیزادهکارگردان: صابر سلیمی علمداریتهیه کننده: معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری ارس/ انجمن فیلم و عکس ارسبازیگر: سعید طاعتیانتخاب بازیگر: اکبر پورابراهیمفیلمبرداران: صابر سلیمی علمداری و سلیم سلیمی علمداریتدوین و دکوپاژ: حاتم علیزادهدستیار فیلمبردار: علی حسینخانیعکاس پشت صحنه: محمد رضایی اصلهنروان: حجت‌الاسلام والمسلمین امین فرهنگی علمداری/ حسن آقازاده/ شایان ورمزیاری/ سالار رهنمون/ هادی نوایی […]

نویسنده: حاتم علیزاده
کارگردان: صابر سلیمی علمداری
تهیه کننده: معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری ارس/ انجمن فیلم و عکس ارس
بازیگر: سعید طاعتی
انتخاب بازیگر: اکبر پورابراهیم
فیلمبرداران: صابر سلیمی علمداری و سلیم سلیمی علمداری
تدوین و دکوپاژ: حاتم علیزاده
دستیار فیلمبردار: علی حسینخانی
عکاس پشت صحنه: محمد رضایی اصل
هنروان: حجت‌الاسلام والمسلمین امین فرهنگی علمداری/ حسن آقازاده/ شایان ورمزیاری/ سالار رهنمون/ هادی نوایی علمداری/ نقی کدیور علمداری/ فرشید پوررستمی/ سید احد میرطالبی

بروز ارس نیوز