مرند
پایان تعهدات سازمان منطقه آزاد ارس با افتتاح ۶ کیلومتر دیگر 25 شهریور 1402
روابط عمومی ارس:

پایان تعهدات سازمان منطقه آزاد ارس با افتتاح ۶ کیلومتر دیگر

 پیشبرد پروژه حدفاصل ۲۲-۱۶ کیلومتر باند دوم جلفا-مرند، بدون تعطیلی