ویتنام
دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و سفیر ویتنام در ایران 08 تیر 1402
بروز ارس نیوز گزارش می دهد:

دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و سفیر ویتنام در ایران

معرفی ظرفیت های گردشگری و اقتصادی ارس برای مردم و سرمایه گذاران ویتنام