هفته بازار هادیشهر
لجاجت با مردم یا نبود سازوکار ؟! / هفته بازارهای هادیشهر در انتظار بازگشایی 07 دی 1401
گزارش اختصاصی /

لجاجت با مردم یا نبود سازوکار ؟! / هفته بازارهای هادیشهر در انتظار بازگشایی

بروز ارس نیوز : این چندمین بار است که رسانه ها درخواست مردم مبنی بر بازگشایی هفته بازارهای هادیشهر را منتشر می‌کنند.