مسمومیت دانش آموزان
تکذیب خبر مسمومیت دانش آموزان در شهرستان جلفا 23 اسفند 1401
آموزش و پرورش شهرستان جلفا در اطلاعیه ای اعلام کرد :

تکذیب خبر مسمومیت دانش آموزان در شهرستان جلفا

بروز ارس نیوز : به دنبال انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر مسمومیت دانش آموزان در یکی از مدارس شهرستان جلفا، آموزش و پرورش مسمومیت دانش آموزان در این شهرستان را تکذیب کرد.