مالیات
تولیدکنندگان ارس از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند 01 شهریور 1402
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس :

تولیدکنندگان ارس از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند

خبر خوب مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در سال رشد تولید