فولاد
رکورد تولید فولاد در ارس شکست 13 تیر 1402
بروز ارس نیوز گزارش می دهد:

رکورد تولید فولاد در ارس شکست

افزایش ۴۰ درصدی تولید در بهار ۱۴۰۲