سرمایه گذاری
اعلام آمادگی سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران 14 مرداد 1402
دبیر شورای عالی مناطق آزاد:

اعلام آمادگی سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران

مذاکرات سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران

رونق تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری در بهار سال ۱۴۰۲ 27 تیر 1402
منطقه آزاد ارس:

رونق تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری در بهار سال ۱۴۰۲