دانش بنیان
شرکت الیاف کائولین ارس دانش بنیان شد 08 مرداد 1402
با پیگیری و حمایت ستاد دانش بنیان سازمان منطقه آزاد ارس:

شرکت الیاف کائولین ارس دانش بنیان شد

حمایت های گمرکی و مالیاتی از واحدهای دانش بنیان