دادستان جلفا
قتل همسر توسط شوهر 23 آذر 1401
دادستان شهرستان جلفا:

قتل همسر توسط شوهر

نزاع خونین خانوادگی در هادیشهر یک کشته و یک زخمی برجای گذاشت

قتل با سلاح گرم در شهرستان جلفا 12 آذر 1401
دادستان شهرستان جلفا

قتل با سلاح گرم در شهرستان جلفا

دادستان شهرستان جلفا : قتل با سلاح گرم در شهرستان جلفا