خانواده
آغاز عملیات اجرایی احداث میدان خانواده در تقاطع جاده کلیسا – بلوار رسالت 05 مهر 1402
بروز ارس نیوز گزارش می دهد:

آغاز عملیات اجرایی احداث میدان خانواده در تقاطع جاده کلیسا – بلوار رسالت

با مشارکت سازمان منطقه آزاد ارس صورت گرفت