افتتاح
افتتاح چند پروژه در حوزه اقتصادی و عمرانی در ارس همزمان با سفر هیات محترم دولت 22 خرداد 1402
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس :

افتتاح چند پروژه در حوزه اقتصادی و عمرانی در ارس همزمان با سفر هیات محترم دولت

افتتاح پروژه‌های ۳۰۲۰ میلیاردی در سفر هیات دولت به ارس