آمیکو
همت خودروسازان ارس برای تامین نیاز بازار 28 خرداد 1402
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس :

همت خودروسازان ارس برای تامین نیاز بازار

میزان تولید آمیکو سه برابر شد