بروز ارس نیوز : دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز روز شنبه 20 اسفندماه برگزار و ۱۵ عضو هیات نمایندگان اتاق مشخص شد.

به گزارش بروز ارس نیوز ، از یک هزار و ۳۷۳ نفر واجد شرایط رای دادن در این دوره، تعداد ۸۶۴ نفر در حوزه اخذ رای حضور پیدا کرده و ۸۶۱ رای صحیح و سه رای سفید از صندوق اخذ و منتخبان اتاق مشخص شد.

در گروه صنعت: یونس ژائله، سید باقر شریف زاده، امید اسمعیل ظفر، یونس اکبرپور پایدار و سید احمد فتاح زاده اسکویی

در گروه بازرگانی: احد عظیم زاده، مسعود بنابیان، مهدی امینی، قاسم قویدل، مهرداد ایرانی

در گروه معدن: صمد حسن زاده و جمشید برزگر

در گروه کشاورزی: رضا جعفری، میر یوسف حسینی و بشیر جعفری در گروه کشاورزی منتخبان اتاق تبریز بودند.

  • نویسنده : علی شمالی / مدیر مسئول