محمد زاده
ورود بیش از یک میلیون گردشگر به ارس 17 فروردین 1402
قائم مقام ستاد هماهنگی خدمات سفر منطقه آزاد ارس

ورود بیش از یک میلیون گردشگر به ارس

محمدزاده گفت : در تعطیلات نوروزی درخواست کتبی مبنی بر برگزاری کنسرت ارائه نشد و سازمان منطقه آزاد ارس نیز به‌ عنوان نهاد حاکمیتی متولی برگزاری کنسرت نبوده و تنها صادرکننده مجوز برای برگزاری کنسرت می‌باشد که در صورت وجود متقاضی طبق قوانین و مقررات، اقدامات لازم انجام خواهد شد.‌‌