حق‌آبه‌های ارس در خطر است

هشدار یک کارشناس: هیرمند را خشک کردند، مراقب ارس باشید

فاطمه ظفرنژاد پژوهشگر آب و توسعه پایدار به آخرین خبر گفت:

حق‌آبه‌های ارس هم در خطر است.

زمانی که ترکیه در حال ساخت سد‌های گاپ بود همه دنیا اعتراض کردند جز ایران.

سد‌های ترکیه فاجعه‌بارترین سدهای جهان هستند.

ترکیه روی سرشاخه‌های آبی نزدیک به ایران برنامه دارد.

در مورد ارس داریم کوتاهی می کنیم و باید تا سدشان افتتاح نشده خدمتشان برسیم.

باید سدهای آتاتورک را با دیپلماسی رسوا کنیم.

وزارت نیرو باید به دستگاه دیپلماسی فشار آورد که دنبال حق آبه های ایران برود.

  • نویسنده : علی شمالی / مدیر مسئول
  • منبع خبر : آخرین خبر