سازمان مدیریت بحران کشور با ارسال پیامک انبوه به مردم اعلام کرد: “پیرو هشدار سطح قرمز هواشناسی در خصوص احتمال وقوع سیلاب از شهروندان عزیز درخواست می‌شود ضمن اجتناب از سفرهای بین شهری، از هرگونه توقف در مناطق پرخطر، بستر رودخانه‌ها، حاشیه پل‌ها و مسیل‌ها جدا خودداری نمایند.

سازمان مدیریت بحران کشور با ارسال پیامک انبوه به مردم اعلام کرد: “پیرو هشدار سطح قرمز هواشناسی در خصوص احتمال وقوع سیلاب از شهروندان عزیز درخواست می‌شود ضمن اجتناب از سفرهای بین شهری، از هرگونه توقف در مناطق پرخطر، بستر رودخانه‌ها، حاشیه پل‌ها و مسیل‌ها جدا خودداری نمایند.

  • نویسنده : علی شمالی / مدیر مسئول